Evangeliet fra Gud


Det er afgørende at vi fortæller andre om det sande evangelium fra Gud, således at andre mennesker kan gå på sandhedens vej fra Jesus Kristus, som er vejen og sandheden og Livet. Herren Jesus er døren til det evige liv. Læs Johannesevangeliet 14:6 og Johannesevangeliet 10:9. Vi træder igennem denne dør, når vi bekender vores tro og tillid til Jesus Kristus, Guds Søn. Ligeledes bekender for andre, at han er vores Herre og Frelser. Livet i Jesus Kristus er den eneste adgang til det evigt liv.

Ordet “evangelium” kommer fra et græsk ord “euangelion”, som betyder gode nyheder. I Det Nye Testamente refererer det til budskabet, at Gud sendte Jesus til jorden for at muliggøre frelsen for mennesker, ved Jesu Kristi død og opstandelse. Mennesker er født som syndere. Gud har i sin barmhjertighed sørget for vores frelse ved nådegaven. Tilgivelse af vores syndere sker igennem Jesu Kristi sonoffer. Som en syndfri person kom Jesus til jorden for at betale straffen for vores synder ved sin død på korset. Jesus Kristus var i stand til at forsone menneskehedens synder med sit blod, fordi det er syndfrit. *Jesus udgydte blod havde en evigvarende værdi for vort liv, da blod betyder liv og fordi Jesus lever i al evighed.

*3 Mosebog 17: 11 ”For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet.

Ved Helligånden forklare Paulus det tydeligt i Romerne 3: 23 – 26 ”for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud,  og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.  Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede,  dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.”

Vi kan forsones med Gud, hvilket har en meget stor betydning for os.

2 Korintherbrev 5:19 “nemlig at Gud i Kristus forligte verden med sig selv uden at tilregne dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.”

Apostlen Paulus fortæller os at “holde fast” ved dette sande evangelium fra Gud.

1 Korintherbrev 15:1-4

”Nu, brødre, vil jeg minde jer om det evangelium, jeg forkyndte jer, som I modtog, og som I står fast på. Ved dette evangelium bliver du frelst, hvis du holder fast ved det ord, jeg forkyndte for dig. Ellers har du troet forgæves. For det jeg modtog, gav jeg jer videre som det vigtigste: at Kristus døde for vore synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han blev oprejst på den tredje dag efter skrifterne.”

Han skrev, at dette evangelium har første betydning, at det var vigtigst.

Det er et pålideligt løfte fra den sande Gud, der altid holder sine løfter. Et vidunderligt håb om en verden hvor der ikke findes ondskab, eller sygdom, død og smerte. Disse ting vil være borte. Et univers hvor kærlighed, lykke, glæde, fred og retfærdighed til evig tid findes overalt.

Romerbrevet kap. 14: 17 og Åbenbaringen kap. 21: 1 – 4L. Nielsen